Wednesday, November 25, 2009

JAWATANKUASA MAJLIS KOKURIKULUM
IPG Kampus TUANKU BAINUN
14000 BUKIT MERTAJAM
PULAU PINANG
PENASIHAT : Pengarah
PENGERUSI : Timbalan Pengarah
SETIAUSAHA : KUK
AHLI : 1. Penyelaras Unit Beruniform
2. Penyelaras Kelab/Persatuan
3. Penyelaras Sukan Permainan
4. Pensyarah Kanan Kokurikulum/Jurulatih DG52
5. Ketua-Ketua Pensyarah Penasihat bagi semua bidang kokurikulum.

BIDANG TUGAS

1. Merancang dan memantau program/aktiviti kokurikulum institut mengikut semester/tahun
berdasarkan penilaian program sebelumnya.
2. Merancang anggaran perbelanjaan tahunan
3. Meluluskan program/aktiviti kokurikulum yang akan diadakan pada setiasp semester/tahun.
4. Melaksanakan pembahagian tugas kokurikulum kepada setiap pensyarah
5. Memastikan jadual aktiviti dan sukatan kokurikulum diperolehi, dipatuhi dan dilaksanakan mengikut
jadual
6. Memastikan ujian bertulis/penilaian amali/peperiksaan kokurikulum berjalan mengikut jadual atau
prosedur yang ditetapkan.
7. Mengumpul dan Mengurus semua markah kokurikulum dari pensyarah penasihat untuk diserahkan
kepada kepada unit peperiksaan mengikut jadual.
8. Mengadakan mesyarat penyelarasan sekurang-kurangnya 2 kali pada setiap semester.
9. Menyediakan laporan Tahunan pada setiap akhir tahun


JAWATAN KUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM
IPG KAMPUS TUANKU BAINUN

PENASIHAT : Timbalan Pengarah
PENGERUSI/PENGURUS : KUK
SETIAUSAHA : Pensyarah Unit Koko yang dilantik
JAWATANKUASA :
1. Pensyarah kanan Kokurikulum/Jurulatih DG52
2.. Penyelaras Unit Beruniform
3. Penyelaras Kelab/Persatuan
4. Penyelaras Sukan/Permainan
5. Ketua Pensyarah Penasihat setiap bidang
6. Pensyarah Penasihat/Pemimpin/Jurulatih bagi setiap bidang

No comments:

Post a Comment