Wednesday, November 25, 2009

Guru Sebagai Pemimpin kepada Integrasi ICT dalam KOkurikulum

Integrasi ICT dalam Pelaksanaan P&P kokurikulum merupakan perkara yang penting dan memerlukan sokongan serta usaha yang bersungguh-sungguh di antara pemimpin sekolah, guru, pelajar dan semua pihak. Sekolah tidak ada pilihan lain melainkan menerima perubahan dan fenomena ICT serta guru-guru perlu cepat menguasai ilmu dan ketrampilan ICT untuk diterapkan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Untuk itu penglibatan pemimpin sekolah dalam membina polisi, pelan pembangunan ICT dan sokongan terhadap program pembangunan staf adalah menjadi teras utama. Sokongan dan sumbangan pihak luar harus dilihat sebagai satu peluang untuk memantapkan penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

1 comment:

  1. apa lah hang tulis tarak ilmiah lansung!!
    cuba tengok aku... tak payah buat apa2 kerja komen hak orang aje.. tarak le kena apa22...

    by Hantu

    ReplyDelete